ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α.Ο.Σ. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ"
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΕΣΟΔΕΙΑ: 2017, TYΠΟΣ: ΤΣΙΠΟΥΡΟ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΕΣΟΔΕΙΑ: 2017, TYΠΟΣ: ΤΣΙΠΟΥΡΟ
KATATAΞΗ: Π.Γ.Ε. Ήπειρος
ΧΑΛΚΙΝΟ
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Κ. ΨΥΧΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΨΥΧΗΣ
ΕΣΟΔΕΙΑ: 2017, TYΠΟΣ: ΤΣΙΠΟΥΡΟ
KATATAΞΗ: Π.Γ.Ε. Αιγαίο Πέλαγος
ΧΡΥΣΟ