ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2018

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ε.Ε.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - MALVASIA 2012 ΟΙΝΟΣ ΛΙΑΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ SAUVIGNON BLANC 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΣ
SHOUFAS WINERY
SHOUFAS ΡΟΖΕ DRY 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ FOODS ΟΕ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ
ARGUS SYRAH 2015
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ ΟΙΝΟΣ
Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ε.Ε.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - MALVASIA 2012 ΟΙΝΟΣ ΛΙΑΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ ΟΙΝΟΣ
Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ
SAMOS ANTHEMIS 2012
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ Η ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ
Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΙΘΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
FRIZZANTE 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ Η ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΣΑΜΠΑΝΗ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΕΤΣΙΝΑ 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΟΙΝΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΙΚΟΛΟΥ
BOTANIC 2017